Ta strona używa ciasteczka (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej       


Werner Polska Sp.z o.o.

Narzędzia dla przemysłu

chemia techniczna

narzędzia PROMAT

profesjonalne narzędzia

spawalnictwo

narzędzia

przemysł

chemia

techniczna

 
    KONTAKT
 
 
 
 
 
   Jesteś tu: Strona głowna  > Polityka przywatności
 
 
KATALOG
PRODUKTÓW
 
 
 
 
 
Newsletter
 
 
Wyprzedaż, nowości. Podaj swój adres e-mail.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polityka przywatności
 
 Polityka prywatności sklepu internetowego e-sklep.werner-polska.pl 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://http://e-sklep.werner-polska.pl (Polityka Prywatności). 
2. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) sklepu internetowego jest Werner Polska Sp. z o.o. ul. Krokusowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie 
3. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy. 
4. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie lub porządkowanie czy przechowywanie. 

II. Zakres i cel zbieranych danych     

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w sklepie internetowym w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności, w tym automatycznie podczas korzystania ze sklepu w celu: 
- rejestracji, 
- zawierania umów zakupu oraz składania i realizacji Zamówienia, 
- sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu, 
- wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w sklepie internetowym umów oraz funkcjonowania sklepu,  
- marketingowym, 
- w celu publikacji Treści. 

III. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych 

1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie. 

IV. Okres przetwarzania Danych Osobowych 

1. Dane osobowe przechowywane są przez administratora przez czas trwania zgody osoby uprawnionej. 

V. Dobrowolność podania Danych Osobowych 

1. Podanie Danych Osobowych w sklepie internetowym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania zamówienia i korzystania ze sklepu. 
VI. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą 

1. Każdy Klient ma prawo: 

- do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych oraz do przenoszenia danych, 
- do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
- w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody, 
- wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych. 

VII. Prawa i obowiązki Usługodawcy 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania sklepu internetowego. 

VIII. Zabezpieczenie Danych Osobowych 

1. Administrator danych oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze sklepu internetowego. 

IX. Cookies 

1. Czym są pliki cookies? 

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu internetowego e-sklep.werner-polska.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu internetowego Werner Polska Sp. z o.o. siedzibą w ul. Krokusowa 1 55-040 Bielany Wrocławskie. 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

1. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji i korzystania ze stron internetowych; 
- w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić zawartość, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
3. W ramach sklepu internetowego e-sklep.werner-polska.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
1. “Sesyjne” (session cookies) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
2. “Stałe” (persistent cookies) - pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
4. W ramach sklepu internetowego e-sklep.werner-polska.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
1. “Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;  
2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu internetowego; 
3. “Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu; 
4. “Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 
3. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies.  

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy sklepu internetowego e-sklep.werner-polska.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej. 

X. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO. 


Wrocław, październik 2018   
 
 
 
Copyright © 2018 - 2019. All Rights Reserved.  Created by Future Project